Извозване на отпадъци от клошарски апартаменти

Извозване на отпадъци от клошарски апартаменти