Почистване на апартамент и извозване на техника

Почистване на апартамент и извозване на техника