Извозване на отпадъци и дървения от апартамент

Извозване на отпадъци и дървения от апартамент