Цена за разчистване на дворно място от боклуци

Цена за разчистване на дворно място от боклуци