Братя хамал извозва и изхвърля стари мебели Пловдив

Братя хамал извозва и изхвърля стари мебели Пловдив